מאחורי כל פרויקט ישנו סיפור ייחודי ולכן לכל פרויקט ניתן שם שמזקק את הסיפור הזה לכדי כמה מילים. אני מקווה שתמצאו בסקיצות, בצילומים, בתוצרים, ובמחשבה העומדת מאחורי הפרויקטים השראה ליצירת אדריכלות ועיצוב טובים יותר עבור ילדים. 

מגורים

Winner

מוסדות חינוך

מוסדות חינוך

מוסדות חינוך

Winner

מוסדות חינוך

מוסדות חינוך

מוסדות חינוך

Winner

מוסדות חינוך

מוסדות חינוך

מוסדות חינוך

משרדים

Soon

מוסדות חינוך

מגורים

Soon