Ray of
light

תחום
מוסדות חינוך
שטח

130 מ"ר

מיקום

ירושלים

גן ילדים זה התפרסם במגזין מאקו N12 – לחצו כאן לקריאת הכתבה.

הפרויקט זכה במסגרת הגשת 'קול 'קורא' למשרד החינוך של  'עיצוב מרחבי הגן העתידי' עבור עיריית ירושלים ובליווי המכון לחינוך דמוקרטי. אל הגן מגיעים ילדי השכונה וגם ילדים שנמצאים עם אמותיהן במקלט לנשים נפגעות אלימות. הגן תוכנן ועוצב בהתייעצות עם פסיכולוגית קלינית המומחית לטיפול בילדים אשר חוו אלימות.

תכנון מרחב הגן נותן מענה לפדגוגיה חדשנית אשר הגננת מובילה ובהתאם לעקרונות האדריכליים של משרד החינוך לתכנון חדשני המותאם לצרכי ילדים במאה ה-21. כבר בתחילת תהליך התכנון יפעת הגננת הדגישה בפני את הצורך שלה במרחב שבו היא יכולה לעבוד באופן פרטני עם הילדים על וויסות חושי ותנועה ובבמה שבה יוכלו הילדים להופיע ותשמש בשעות הערב להרצאות להורים.

התכנון המוצע מורכב מארבעה מרחבי משנה –

  1. מרחב תנועה וויסות חושי – עבודה פרטנית של הצוות החינוכי עם הילד/ה, מרחב המעודד תנועתיות מגוונת.
  2. מרחב במה ומשחק – במה המעודדת ביטוי אישי של הילדים וכוללת פרגודים ותחפושות
  3. מרחב יזמות, חקר , למידה ויצרנות – מרחב מייקר ספייס בו הילדים בונים ומייצרים
  4. אזור שייח, שהייה ורוגע – שימוש באמצעים עיצוביים-טיפוליים לעידוד השיח והבעת רגשות.

צילום:שי אפשטיין

בעבר הייתי מורה לריקוד... חשוב לי הנושא של התנועה והריקוד. הלוואי והיה לי מקום שמאפשר תנועה ותרגילים עם ילדים שחווים קושי בוויסות חושי