On a
sunny day

תחום

מוסדות מגורים

שטח

560 מ"ר

מיקום

ירושלים

הצעה לחצר גן ילדים נעשתה בשיתוף עם טל לרנר במסגרת יום תחרות האקתון בירושלים בנושא 'הקמת חצרות גני ילדים פורצות דרך' מטעם עיריית ירושלים.

תכנון החצר אשר מציע הסתכלות חדשנית על הדרך בה הילדים משחקים, נעים ויוצרים בחצר.

התכנון רואה את החצר כעולם המשלב את כל התכנים והפעילויות שיש בתוך הגן עם אפשרויות פתוחות יותר של תנועה פיזית, משחקי דמיון, "בניית" עולמות על ידי הילדים מעולם התכנים והמושגים שלהם.

הכל תוך שימוש בחומרים טבעיים ומגוון רחב של אלמנטים קבועים וניידים.

צילום: XXXXX

בחלומי אני רואה את חצר הגן מזמינה ומאפשרת למידה ופעילויות חווייתית.