Nature
Boy

תחום

מוסדות חינוך

שטח

135 מ"ר

מיקום

ירושלים

הפרויקט תוכנן עבור עיריית ירושלים במסגרת תכנית 'הגנים הייחודיים' אותה מקדמת העירייה ובשיתוף עם המכון לחינוך דמוקרטי.

המטרה הייתה עיצוב גן עתידי המותאם לצרכי הילדים במאה ה-21 באופן המותאם לפדגוגיה חדשנית אותה מקדמת הגננת. הערך המרכזי שהגננת בחרה היה גן חוקר טבע. התכנון המחודש מציע שילוב של חקר ומשחק בשלושה מרחבי משנה:

 

  1. מבואת קריאה שקטה – אזור רך המקבל את הילדים הנכנסים לגן ומאפשר חווית קריאה ומרחב שקט מהמולת הגן.
  2. מרחב חקר – מרחב המאפשר למידה בקבוצות קטנות ובאופן פרטני
  3. מרחב משחק וחקר טבע – צבעוניות וצורניות אשר מתכתבים עם מרחבים טבעיים.

צילום: שי אפשטיין