Happy
Days

תחום

מוסדות חינוך

שטח

145 מ"ר

מיקום

ירושלים

תכנון וביצוע

2021

הפרויקט תוכנן עבור עיריית ירושלים במסגרת תכנית 'הגנים הייחודיים' אותה מקדמת העירייה ובשיתוף עם המכון לחינוך דמוקרטי. המטרה הייתה עיצוב גן עתידי המותאם לצרכי הילדים במאה ה-21 באופן המותאם לפדגוגיה חדשנית אותה מקדמת הגננת.

הגן הקיים היה מרחב אחד גדול וחד גוני ללא חלוקות. התכנון המחודש הציע חלוקה לשלשה מרחבי למידה ומשחק המותאמים לקנה המידה של הילדים ומאפשרים מגוון רחב של פעילויות וחוויות שונות עבור הילדים.

התכנון המוצע מורכב משלושה מרחבי משנה –
1. מבואת קריאה שקטה – אזור רך המקבל את הילדים הנכנסים לגן ומאפשר חווית קריאה ומרחב שקט מהמולת הגן.
2. מרחב משחק חופשי – מרחב צבעוני המעודד תנועה ומשחק מגוון. בתוך המרחב תוכננה במה ולוחות אוריינות למשחק המשולב עם למידה פרטנית/בקבוצות קטנות.
3. מרחב אמנות ויצירה – סדנת הכוללת מגוון חומרי יצירה נגישים לילדים. אחסון שקוף המתואם לצרכים הייחודיים של הגן.

צילום: שי אפשטיין