Community
First

תחום
מוסדות חינוך
שטח

115 מ"ר

מיקום

ירושלים

תכנון וביצוע

2020-2022

גן ילדים זה התפרסם במגזין מאקו N12 – לחצו כאן לקריאת הכתבה.

כל פרויקט מספר סיפור והסיפור של הפרויקט הזה היה השראה נהדרת לתכנון הגן. 

הפרויקט זכה במסגרת הגשת 'קול 'קורא' למשרד החינוך של  'עיצוב מרחבי הגן העתידי' עבור עיריית ירושלים ובליווי המכון לחינוך דמוקרטי. תהליך העבודה היה בשיתוף עם ימית הגננת במטרה לייצר מרחב חינוכי שהוא הזדמנות ליצירת קשר עם הקהילה ב-3 רבדים: הרובד העירוני, הלאומי והבין-לאומי. 

העיקרון המנחה שעל פיו פועלת הגננת הוא 'ואהבת לרעך כמוך'  – תרומה ושותפות במרחב הקהילתי.

תכנון מרחב הגן נותן מענה לפדגוגיה חדשנית אשר הגננת מובילה ובהתאם לעקרונות האדריכליים של משרד החינוך לתכנון חדשני המותאם לצרכי ילדים במאה ה-21. 

התכנון המוצע מורכב מארבעה מרחבי משנה –

  1. מרחב מפגש ומשחק – תכנון מודולרי תלת ממדי המעודד מפגש קהילתי ומאפשר חלוקת משנה של החלל
  2. מרחב שקט  ורך – המאפשר שהות ורוגע
  3. מרחב אמנות – מייקר ספייס כולל גלריה להצגת תוצרים במגוון צורות
  4. מרחב למידה עיונית וחקר – למידה בלתי פורמלית בקבוצות קטנות.

צילום: שי אפשטיין

עשינו בגן עמדת מכירה של נרות עבור איסוף כסף לילדים עיוורים ומתהליך המכירה למדנו תרגילי חשבון... חשבתי לעשות בגן סלון לשיח והתכנסות בקבוצות.. שטיח, אזור שהוא רך...