capsule

תחום
מוסדות חינוך
שטח

220 מ"ר

מיקום

צור-יגאל

תכנון וביצוע

2020

תכנון ועיצוב מרחב כיתות א-ב בבית ספר שבו המטרה של הצוות החינוכי הייתה שהמרחב החדש יעודד למידה חווייתית שיתופית ויתאים ללמידה בקפסולות. התקציב היה מוגבל מאוד ולכן כחלק מהליווי האדריכלי הוצעה תכנון תקציבי דו-שלבי שרואה את המרחב כולו כמכלול אחד.
בתכנון המרחב הגדרתי למעשה 5 סביבות למידה ומשחק מגוונות. כל סביבת למידה מיישמת עקרונות פדגוגיים-אדריכליים מתוך 10 עקרונות העל לתכנון אדריכלי לילדים, עקרונות אותם גיבשתי במתודולוגיית העבודה שלי לאורך השנים:
1. סביבת למידה המעודדת תנועה, משחק סוציו דרמטי ופיתוח כישורים חברתיים – תכנון טריבונה מדורגת המעודדת תנועה ומאפשרת למידה במנחי למידה שונים. 
2. סביבת למידה המעודדת יצירתיות וביטוי אישי – אזורי תצוגה מגוונים המציגים את עבודותיהם של הילדים. לוחות מגנטיים מחיקים מעוצבים אשר מאפשרים לילדים לבטא את עצמם, לצייר ולתרגל כתיבת כתיבת אותיות באמצעות משחק. אחד הקירות הוגדר כ'קיר רגשות' הכולל משחק רגשות וכן לוח לביטוי ביטוי רגשות.
3. סביבת מייקר ספייס – מרחב מייקרים צבעוני המעודד יצירתיות וסקרנות וכולל אחסון ייעודי עבור חומרי היצירה -יחידת נגרות שתוכננה עבורה.
4. סביבת למידה בקבוצה קטנה/בזוגות/ביחיד – המאפשר למידה פורמלית מול שולחן, אך בקפסולה של קבוצה קטנה. 
5. סביבה רכה המאפשרת שכיבה וערסול-הוקצה במרחב מקום אשר נמצא במפלס נמוך יותר ומיועד לריהוט רך המהווה עבור הילדים סביבה עוטפת לשהייה ורוגע.

בכל המרחב בחרתי להשתמש בפלטת צבעים הרמונית וספסלי הישיבה חופו בלוחות עץ צבעוניים ומזמינים. המעקות חופו בלוחות עץ הבולטים ממישור הקיר ומשמים מעין שולחנות בר שילדים יכולים לגשת אליהם ולצייר.

צילום: שי אפשטיין

"היינו רוצות שהילדים יחושו הנאה, יקבלו השראה ויהיו מכווננים להנעה. שהמרחב יעורר בהם יצירתיות, יסייע לקדם יכולות ארגון וניהול של למידה בסטינג שונים, כישורים חברתיים ומציאת ה"קול" האישי בכל ילד."