Candy
Fountain

תחום
מוסדות חינוך
שטח

120 מ"ר

מיקום

ירושלים

העיקרון המנחה בתכנון ועיצוב סביבות הלמידה בגן הזה היה ש'מגוון הוא כל העניין'!

הפרויקט תוכנן במסגרת הגשת 'קול 'קורא' למשרד החינוך של  'עיצוב מרחבי הגן העתידי' עבור עיריית ירושלים ובליווי המכון לחינוך דמוקרטי. תהליך העבודה היה בשיתוף עם רונית הגננת במטרה לייצר מרחב חינוכי אשר מאפשר מגוון רחב של אפשרויות עבור הילדים מתוך הבנה שכל שלכל ילד רצונות וצרכים שונים. היה חשוב לגננת שהגן יתוכנן באופן שמחזק את תחושת המשמעות, הנראות וההעצמה לכל השותפים בגן – ההורים, הצוות החינוכי וכמובן הילדים.

תכנון מרחב הגן נותן מענה לפדגוגיה חדשנית אשר הגננת מובילה ובהתאם לעקרונות האדריכליים של משרד החינוך לתכנון חדשני המותאם לצרכי ילדים במאה ה-21. 

התכנון המוצע מורכב מארבעה מרחבי משנה –

  1. מבואה מעוררת השראה אשר כוללת גלריה להצגת עבודות הילדים(דו ותלת מימד)
  2. מרחב מפגש ומשחק – במות המאפשרות פעילות אופקית ואנכית המופרדות באמצעות בדים שניתן לשים ולהסיר בקלות שהילדים עצמם מעצבים מדי כמה זמן.
  3. 'החדר האישי שלי' – חשיבה וביטוי אישי במרחב שקט  ורך  המאפשר שהות ורוגע
  4. מרחב מייקר ספייס – מייקר ספייס כולל יצירה במנחים וורסטיליים
  5. מרחב למידה עיונית וחקר – למידה בלתי פורמלית בקבוצות קטנות המופרדת באמצעות מחיצה ניידת.

צילום: XXXXX

...חשוב לי לראות כל ילד בגובה העיניים ולהבין את הצרכים שלו, להבין מה יכול להתאים לכל ילד לפי החוזקות שלו... אני זקוקה למגוון רחב של אפשרויות למידה וחוויות שונות בגן... אני רוצה שזה ייקרא לילדים, אני רוצה שזה יבוא מהם! שהם ירצו לבוא ולהכין ביחד ארוחת בוקר!