At the
Market

תחום
מוסדות חינוך
שטח

120 מ"ר

מיקום

ירושלים

הפרויקט תוכנן עבור עיריית ירושלים כפרויקט הדגל של תכנית 'הגנים הייחודיים' אותה מקדמת העירייה, בשיתוף עם טל לרנר ועם המכון לחינוך דמוקרטי. המטרה הייתה עיצוב גן עתידי המותאם לצרכי הילדים במאה ה-21 באופן המותאם לפדגוגיה חדשנית אותה מקדמת הגננת. הערך המרכזי שהגננת בחרה היה גן מקדם בריאות.
הגן הקיים היה מרחב עמוס וצפוף מאוד אשר אינו מעודד תנועה ואין בו אף מקום שמאפשר שקט ומרגוע. התכנון המחודש מציע חלוקה אחרת של מרחב הגן – במקום החלוקה המסורתית של הגן לפינות רבות היוצרות עומס בגן ואינן מאפשרות גמישות, חלוקת הגן לשלושה מרחבי משנה המותירים שטח רב לתנועה ומאפשרים גמישות בחלל.

  • מרחב שקט ומרגוע – מאפשר מקום שקט למנוחה, לפעילות פרטנית, לקריאה ולמשחקים בעלי אופי שקט יותר.
  • מרחב משחק סוציו-דרמטי – אחד הערכים שהכי היה חשוב לגננת לעודד היה עידוד תנועה בקרב הילדים. המרחב תוכנן שהוא מעודד תנועה וורסטילית ובפנים אזור משחק סוציו-דרמטי הכולל מראות ואחסון מודולרי.
  • מרחב 'שוק מחנה יהודה' – מרחב המדמה שוק בו הילדים משחקים, מבשלים, לומדים על תזונה ולוקחים חלק בהכנת האוכל בגן.

צילום: עינת דקל

גן מכיל מבחינתי הוא גן שנותן מקום לכל ילד מבחינת 'רווחה רגשית'... גן שיש בו אווירה רגועה מצד אחד ומצד שני הוא מאפשר לילד לבטא את עצמו במצרפים, בדמיון. זה גן שבו הילדים הם שותפים לבחירה